יום א', יד’ באייר תשע”ט
מה גורם לי להגיע לבית הספר בשמחה?.

בשעה טובה פתחנו את המבצע השנתי ׳באהלה של תורה׳.השער הראשון הינו שער יגיעת התורה. תקופת הזמן של השער הראשון היא עד לכ״ד כסלו.בתקופה זו התלמידים צריכים לקנות בעזרת הסלעים שהם אוספים את 18 חלקי הפאזל בכדי להשלימו ולהכנס להגרלה הארצית שתתקיים בעז״ה בחנוכה. לכל תלמיד יש פלקט של חלקי הפאזל אותו עליו להשלים. את הסלעים התלמידים מקבלים בכל שיעורי הקודש.