יום א', יד’ באייר תשע”ט
מה גורם לי להגיע לבית הספר בשמחה?.

בשעה טובה פתחנו את המבצע הארצי השנתי של בתי ספר חב״ד - במעלות התפילה המבצע מתחלק לכיתות א-ה, ו-ז. במעלות התפילה - כיתות א-הבמהלך המבצע נטפס ב15 מדרגות כאשר בכל מדרגה נתמקד בנושא אחר שיעזור לנו להתפלל יותר טוב ולהתקרב אל ה׳. את המבצע ילוו שתי הבנות החמודות ברכה והודיה שתעזורנה לנו להבין מה נדרש מאיתנו לעשות כדי שהתפילה שלנו תהיה טובה יותר. בנוסף, כל אחת קיבלה חוברת יפה בה בכל מדרגה שנטפס ברכה והודיה יסבירו לנו את הכוונה והתוכן.בכל יום, בסיום התפילה תלמידה שהצליחה להתפלל כראוי תוכל לקבל מהמורה כרטיס גירוד עם מילה שהיא חלק ממשפט אותו היא צריכה להשלים בחוברת. את כרטיס הגירוד עליה לגזור מסביב למסגרת ולהדביק במקום המתאים בחוברת. במעלות התפילה - כיתות ו׳, ז׳, ח׳כל תלמידה קיבלה חוברת עם מידע בנושאים של המבצע. בתחילת כל נושא ייערך לימוד בכיתה.לכל פתיחת נושא בית ספר אחר יכין הצעת פעילות קצרה לפתיחה.בטבלה השיתופית את מתבקשת לבחור את הנושא בו תרצי להכין הצעת פעילות לפתיחה. במעלות התפילה - לוח זמניםכל שבועיים החלפת נושא לפי הסדר בחוברת. מתחילים ביום שישי הקרוב בנושא-מילה במילה אנו בטוחים שבעזרת המבצע התפילה של כולנו תעלה מעלה ומעלה וכבר נזכה למילוי הבקשה העיקרית - הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש! בהצלחה רבה!!!!!