יום א', יד’ באייר תשע”ט
מה גורם לי להגיע לבית הספר בשמחה?.

מבחן שלב א' לתלמידי כיתה ב' יתקיים השנה אי"ה ביום רביעי, ה' בחשוון התשע"ח, 25.10.2017 בשעתיים ראשונות של יום הלימודים.