יום ד', י’ בשבט תשע”ט
מה גורם לי להגיע לבית הספר בשמחה?.