יום א', יד’ באייר תשע”ט
מה גורם לי להגיע לבית הספר בשמחה?.

באתר זה תתעדכנו על הודעות חשובות הקשורות לבית הספרתוכלו לצפות ולהתרשם מארועים וחוויות באופן כללי ובאתרי הכתות