יום א', יד’ באייר תשע”ט
מה גורם לי להגיע לבית הספר בשמחה?.

מצ"ב תקנון בית החינוך חב"ד תקנון חבד.pdf