יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
מה גורם לי להגיע לבית הספר בשמחה?.