יום א', יד’ באייר תשע”ט
מה גורם לי להגיע לבית הספר בשמחה?.