יום ג', ט’ בתשרי תשע”ט
מה גורם לי להגיע לבית הספר בשמחה?.