יום א', יד’ באייר תשע”ט
מה גורם לי להגיע לבית הספר בשמחה?.

הורים ותלמידים יקריםשלום וברכה! עבודתינו החינוכית בבית הספר מכוונת לחינוך יהודי-חסידי-ערכי, לרמת לימודים גבוהה לצד קידום אישי, למתן מענה לצרכי הפרט ולהעצמת כישורים ייחודיים של התלמידים. דגש רב מושם על יחס אישי, אהבה, אחריות וקיום קשר שוטף עם ההורים. שנת הלימודים תשע"ח בעיצומה והעשייה בבית הספר רבה ומגוונת. השנה הוצאנו לפועל מספר רב של חידושים: 1. תוכנית אמירים- תוכנית מבית משרד החינוך לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים הנותנת מענה להיבטים קוגנטיביים, רגשיים, חברתיים וערכיים מתוך תפישה של מצוינות אישית, ערכית וחברתית לצד מעורבות ואחריות לסביבה ולזולת. 2. תוכנית "מתמטיקה בהתכתבות" מטעם מכון דוידסון , הזרוע החינוכית של מכון ויצמן לתלמידים מצטיינים במתמטיקה המופעלת במסגרת בית הספר. עשרות פעילויות של תעלומות, ניסויים, קסמים, תרגילים, ובנוסף להם סרטונים ואתגרים שבועיים. 3.תוכנית מצויינות אישית- התוכנית מיועדת לכיתות א'-ג ובמסגרתה הופך ביה"ס מידי שבוע למרכז פעילות עשיר ומגוון במשך כשעה. בשעה זו נהנים התלמידים ממגוון רחב של חוגים המאפשרים לתלמידים לזהות את נקודת הכח האישית, לאשפר מרחב לביטוי וצמיחה אישית. 4. מעורבות חברתית פעילה באמצעות סיירות- תלמידי כיתות ד'-ו' מתגייסים לסיירות השונות ותורמים מעצמם למען כלל התלמידים בבית הספר בתחומים השונים. התלמידים התנדבו לסיירות: איכות הסביבה, ניקיון, שבת מברכים, ספריה, מחשבים ועוד ועוד 5. תל"ן- תוכניות לימודים נוספות מאריכות את שעת הלימודים ומאפשרות לתלמידים חוויה לימודית מסוג אחר. שתי התוכניות שנבחרו ע"י ההורים לשנה זו הן:אשכולות חשיבה לכיתות א'-ו': קבוצת אשכולות חשיבה נוסדה בשנת 1994. פעילותה של הקבוצה מרוכזת סביב שיטת אשכולות– שיטה ייחודית לאימון ולפיתוח מיומנויות חשיבה וכישורי חיים באמצעות משחקי חשיבה. הבסיס הרעיוני הייחודי של שיטת אשכולות מבוסס על התפיסה, שמשחקי חשיבה מהווים כלי סימולטיבי רב עוצמה. משחקיחשיבה תורמים לשיפור המיומנויות הקוגניטיביות, להעמקת המודעות לתהליכי החשיבה ולהתמודדות טובה יותר עם עולםהרגש ועם סיטואציות חברתיות. חווית המשחק, שעומדת במרכזן של תכניות ההדרכה, היא מהנה, סוחפת ומרתקת. הניסיוןהמצטבר של הקבוצה והמחקרים האקדמיים שבחנו את יעילות השיטה מוכיחים, ששיטת אשכולות משפרת בצורהמשמעותית את מיומנויות החשיבה ואת כישורי החיים של התלמידים. במהלך השנה חווים ילדכם את חוויית המשחק על ידי הכרת משחקי חשיבה שונים. בכל שני שיעורים לומדים הילדיםמשחק שונה תוך דגש ושיח על היבטים קוגניטיביים, חברתיים ורגשיים אשר עולים מעצם חוויית המשחק. רובוטיקה לכיתות א'-ד': התוכנית מזמנת לתלמידים התנסויות לימודיות מאתגרות וחווייתיות בדגש על למידה בין תחומית ושילוב טכנולוגיות המידע. הייחדויות של התוכנית היא קידום הישגים לימודיים באמצעות שימוש משוכל וחזותי ברובוטים כחלק מתוכנית הלמידה. 6. מבצעים חינוכיים מבית רשת אוהלי יוסף יצחק לחיזוק ועידוד התלמידים להתעלות בתפילה ובלימוד התורה לאורך כל השנה. אנו מקבלים כל העת משובים חיוביים על התוכניות מהתלמידים, מההורים ומהמורים. משובים אלו מהווים מנוע רב עוצמה להמשך העשייה שלנו.בידינו הזכות לחנך את ילדי ישראל על ערכי התורה והחסידות ולהביא כל אחד ואחת מהם למיצוי הפוטנציאל האישי שבו מבחינה ערכית, חברתית ולימודית. בעזרת ה' נעשה ונצליח! מוסי גולדשמידמנהלת ביה"ס חב"ד